Nie ma takiego wydarzenia lub nie jest ono widoczne dla wszystkich