Sportoryko  > regulamin

Regulamin serwisu www.sportoryko.pl

Warunkiem skorzystania z usług i systemu informatycznego www.sportoryko.pl jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin jest oparty na obowiązujących w Polsce przepisach, w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.
 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych.
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Przepisów dotyczących zasad opodatkowania.

§1
Definicje

 1. Serwis – Serwis umieszczony pod adresem www.sportoryko.pl
 2. Partner – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca organizatorem lub partnerem organizatora imprezy.
 3. Oferta – całość informacji, określająca warunki skorzystania ze zniżki/serwisu.
 4. Użytkownik – osoba przeglądająca serwis WWW.
 5. Użytkownik zarejestrowany – osoba która zarejestruje się na stronie. Obligatoryjnie w celu rejestracji wymagane jest podanie imienia, nazwiska, hasła oraz adresu e-mail.
 6. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2
Warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania treści:
  • naruszających prawo w tym prawa autorskie;
  • obraźliwych;
  • naruszających prawa osób trzecich;
  • o charakterze pornograficznym;
  • innych (wulgarnych, naruszających uczucia i symbole religijne oraz państwowe);
  • wirusów.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje dane oraz skasować swoje konto.
 4. Użytkownik rejestrując się w serwisie zgadza się na:
  • otrzymywanie newslettera z informacjami o nowych ofertach, promocjach i funkcjonowaniu serwisu.
  • otrzymywanie materiałów reklamowych.
  • konkursach
 5. Właściciel konta organizatora (profil firmowy) przyjmuje do wiadomości, że w momencie rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności wydarzeń staje się administratorem danych osobowych klientów, którzy rezerwują wydarzenia i zobowiązany jest do zawarcia umowy o powierzenie danych osobowych ze sportoryko.pl

§3
Warunki korzystania z karty rabatowej

 1. Użytkownik może odsąpić od umowy i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy pod warunkiem, że karta nie została już opisana z imienia i nazwiska
 2. Karta rabatowa jest sprzedawana poprzez serwis sportoryko.pl
 3. Karta rabatowa jest wystawiana imiennie na rok czasu. Karta jest ważna z innym dokumentem tożsamości. Karta nie może być przetransferowana na osoby trzecie.
 4. Koszt karty rabatowej to 19,99zł brutto. Cena zawiera wystawienie imiennej karty oraz koszty wysyłki karty do klienta.
 5. Karta jest ważna rok czasu od daty zakupu.
 6. Z racji tego, że wszystkie karty są personalizowane (imię/nazwisko i numer karty) serwis sportoryko.pl zastrzega sobie wysyłkę karty do 14 dni. Jest to czas niezbędny na przygotowanie karty. Do tego czasu, aby uzyskać rabat u Partnerów właściciel karty może się posługiwać wydrukowanym potwierdzeniem zamówienia.
 7. Rabaty, które może uzyskać właściciel karty znajdują się na Liście Partnerów.
 8. Przed zastosowaniem karty należy zapoznać się z regulaminem zniżek i ograniczeniami stawianymi przez każdego z organizatorów.
 9. Nie można wymieniać niewykorzystanych rabatów na gotówkę lub inny środek płatniczy.
 10. Serwis sportoryko.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody (materialne i nie materialne), które mogą powstać przy korzystaniu z atrakcji oferowanych przez organizatorów.
 11. Serwis sportoryko.pl nie jest podmiotem, który udziela zniżki. Oferuje jedynie kartę rabatową, za okazaniem której można uzyskać rabat. Odpowiedzialność za udzielanie rabatów jest wyłącznie po stronie Partnerów. Każdy Partner zgłaszający się do nas i umieszczający swoją ofertę umieszcza na stronie informację o zniżce jaką zaoferuje posiadaczom karty sportoko.pl
 12. Karta rabatowa nie łączy się z innymi promocjami. W razie wątpliwości skontaktuj się z Partnerem.
 13. Serwis sportoryko.pl nie odpowiada za jakość usług oferowanych przez Partnera.
 14. Serwis sportoryko.pl dba o to, aby wszystkie informacje na stronie były aktualne w tym baza firm i zniżki jakie oferują.
 15. Rabaty oferowane na stronie nie stanowią informacji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 16. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.


§4
Polityka prywatności

Gromadzenie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest:
  Escapador - Paweł Gubrynowicz, ul. Zimnej Wody 4/7, 44-100 Gliwice, NIP: 631-243-88-38.
  W przypadku danych użytych przy rezerwacji wydarzenia organizowanego przez firmy administratorem tych danych staje się podmiot organizujący to wydarzenie.
  Serwis oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Jakie dane przetwarzamy? Wpisane przez Ciebie w formularzach na stronie www.sportoryko.pl oraz Twój adres IP.
  Serwis zapewnia wszystkich Użytkowników, że pozostaną anonimowi przez cały czas korzystania ze stron portalu.
 3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe? W związku z rejestracją w Serwisie, procedurą zakupu i wysyłką kart Sportoryko, rezerwacją wydarzeń, wysyłką maili (np. newsletter, ankiety wysyłane w celu oceny zakupu, odpowiedzi na pytania), organizowaniem konkursów, obsługą płatności i rachunkowości. Adres IP jest dodatkowo przetwarzany w związku z analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz próbami wyłudzeń.
 4. Kto może zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi? Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie: Serwis, pracownicy Serwisu, firmy organizujące wydarzenia, na które się zapisałeś oraz podmioty współpracujące z Serwisem przy realizacji świadczeń z punktu 3.
 5. Dane osobwe są przetwarzane do momentu zgłoszenia Twojej prośby o ich usunięcie, chyba, że przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
 6. Serwis stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. M in. protokół https, szyfrowanie haseł użytkowników.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzoru gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeńu. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Serwis nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych napisz maila na adres kontakt@sportoryko.pl lub wyślij list na nasz adres dostępny na stronie kontakt


§5
Zmiana/aktualizacja danych osobowych


Zmiany lub aktualizacji można dokonać po zalogowaniu się do systemu i wybraniu odpowiedniej opcji w menu jak również przez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres kontakt@sportoryko.pl. Danych użytych do zakupu oferty nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.


§6
Polityka plików cookie

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.sportoryko.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.sportoryko.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • dokonania procesu zakupu.
 4. W ramach serwisu internetowego www.sportoryko.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 5. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego sportoryko.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, zakup produktów;
 6. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 7. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 8. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 9. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 10. wykorzystanie plików cookies do remarketingu;
 11. Zbierania statystyk z wykorzystanie Google Analytics.
 12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 13. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.sportoryko.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 14. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.sportoryko.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.